เช่ารถใช้เอกสารอะไรบ้าง

หากคุณมีความจำเป็นต้องเช่ารถ แต่ไม่แน่ใจว่าจะต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง Drive Car Rental ผู้ให้บริการเช่ารถภูเก็ต รวบรวมคำตอบมาให้คุณแล้ว! มาดูกันว่า “เช่ารถใช้เอกสารอะไรบ้าง?” อ่านแล้วแชร์เก็บไว้ได้เลย

เอกสารเช่ารถ

รถเช่าทั่วไป

ในกรณีที่คุณจัดเป็นผู้เช่าทั่วไป (สัญชาติไทย มีใบอนุญาตขับขี่ และอยู่ในวัยทำงาน) ทางบริษัทเช่ารถ มักขอเอกสารสำคัญจากคุณเพียง 4 อย่าง ได้แก่

 • บัตรประจำตัวประชาชน (เตรียมสำเนาไว้เป็นหลักฐาน และเตรียมบัตรจริงไว้แสดงตอนทำสัญญา)
 • บอนุญาตขับขี่รถยนต์ (เตรียมทั้งสำเนาและใบจริงเช่นเดียวกัน)
 • บัตรเครดิต
 • เอกสารรับรองการทำงาน ซึ่งอาจเป็นสลิปเงินเดือน หรือบัตรพนักงานก็ได้

รถเช่านักศึกษา

สำหรับบางบริษัท แม้ลูกค้าจะยังเป็นนักศึกษา ก็สามารถยื่นเอกสารเช่ารถได้ โดยเอกสารสำคัญที่ใช้มักจะมีด้วยกัน 5 อย่าง ได้แก่

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์
 • ใบรับรองสถานะนักศึกษา (หรืออาจอนุโลมให้ใช้บัตรนักศึกษาได้)

ทั้งนี้ เนื่องจากผู้เช่าที่เป็นนักศึกษายังไม่มีรายได้ และไม่สามารถชดใช้ได้หากเกิดความเสียหาย ในวันที่ทำสัญญาเช่า จึงต้องมีผู้ปกครองมาเซ็นสัญญาค้ำประกันด้วย

รถเช่าสำหรับผู้ที่ไม่มีบัตรเครดิต

ในกรณีของรถเช่าทั่วไป บริษัทเช่ารถจะเรียกดูบัตรเครดิตเพื่อตรวจสอบวงเงิน แต่หากคุณไม่มีบัตรเครดิต บางบริษัทก็อาจตรวจสอบรายได้ของคุณจากสลิปเงินเดือน ใบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20) แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 30) หรือใบจดทะเบียนพาณิชย์ (กรณีเปิดกิจการส่วนตัว) แทน อย่างไรก็ดี เงื่อนไขนี้ใช้ได้กับบริษัทเช่ารถเพียงบางแห่งเท่านั้น จึงควรสอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ให้แน่ชัดก่อนเสมอ

รถเช่าระหว่างซ่อม

“หากรถเสียและกำลังส่งซ่อม หรือเคลมประกันอยู่ที่ศูนย์บริการ แล้วต้องการเช่ารถใช้เอกสารอะไรบ้าง?” – คำตอบก็คือ เอกสารทั้งหมดที่ใช้สำหรับการเช่ารถทั่วไป ได้แก่

 • บัตรประจำตัวประชาชน
 • ใบอนุญาตขับขี่
 • บัตรเครดิต
 • เอกสารรับรองการทำงาน พร้อมสำเนาใบส่งซ่อม หรือใบรับรถจากศูนย์บริการ

รถเช่าสำหรับชาวต่างชาติ

ชาวต่างชาติที่เดินทางมาเที่ยวเมืองไทยก็สามารถเช่ารถได้ เพียงเตรียมเอกสารสำคัญให้ครบ ได้แก่

 • พาสปอร์ต วีซ่า ใบอนุญาตขับขี่ (ของประเทศตัวเองหรือของไทย)
 • ตั๋วเครื่องบินทั้งขาไปและขากลับ
 • Contact Person ในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ซึ่งข้อสุดท้ายนี้ อาจจำเป็นสำหรับบริษัทเช่ารถบางที่เท่านั้น

รถเช่าสำหรับบริษัท

กรณีสุดท้าย คือการเช่ารถในนามองค์กร ซึ่งเอกสารที่ต้องใช้จะแตกต่างกับการเช่ารถในนามบุคคลค่อนข้างมาก หากคุณคือตัวแทนของบริษัทที่จำเป็นต้องเช่ารถ แนะนำให้เตรียมเอกสารเบื้องต้นไว้ดังนี้

 • สำเนาหนังสือรับรองบริษัท
 • สำเนาแสดงงบการเงินของบริษัท
 • สำเนาบัตรประชาชนเจ้าของกิจการ หรือกรรมการบริษัท
 • ใบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภ.พ. 20)
 • เอกสารส่วนบุคคลของผู้ขับขี่แต่ละราย ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และเอกสารรับรองสถานะพนักงาน
เช่ารถที่ Drive Car Rental

เช่ารถใช้เอกสารอะไรบ้าง? ยุ่งยากหลายขั้นตอนไหม? หากใช้บริการ Drive Car Rental

ความสะดวกของลูกค้า คือสิ่งที่ Drive Car Rental ให้ความสำคัญเสมอ เราจึงรับประกันได้ว่า การเช่ารถกับ Drive Car Rental ใช้เอกสารสำคัญเท่าที่จำเป็น ยื่นทำสัญญาง่าย สะดวกสบาย ใช้เวลาไม่นาน และที่สำคัญ เรามีรถให้เลือกหลากหลาย ทั้งรถซีดาน 4 ประตู รถ SUV/PPV รถขนาดใหญ่เหมาะสำหรับเดินทางเป็นครอบครัว รถตู้ รวมถึงรถไฟฟ้าและไฮบริดประหยัดน้ำมัน มั่นใจได้! ด้วยรถใหม่ใช้งานไม่เกิน 3 ปี ตรวจสภาพรถก่อนส่งมอบเป็นอย่างดี พร้อมบริการกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง!