ค่าเช่าราคาพิเศษสำหรับลูกค้า AOT รับสิทธิผ่านแอพพลิเคชั่น Sawasdee

ราคารวมประกันคุ้มครองเต็มรูปแบบ

เงื่อนไข :
1.สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้าของ AOT APP. ในการจองรถกับ WWW.drivecarrental.com / Call centerโทร. 02 821 5992 วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2565
2. มีใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ
3.กรุณาแสดง Boarding Pass และบัตรเครดิตที่ใช้ในการจองรถและชำระเงินด้วยบัตรเครดิตในวันที่รับรถเช่า
4.ราคานี้รวมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล และประกันภัยรถยนต์ (Full Protection )
5.คุณสมบัติของผู้เช่า : ผู้เช่าต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปี จึงจะเช่ารถได้ ผู้ขับขี่หลักและผู้ขับขี่เสริมต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ,พาสปอร์ตหรือบัตรประจำตัวประชาชน แสดงเมื่อรับรถ ผู้ขับขี่ต้องมีประวัติการขับขี่ที่ปลอดภัยและใบขับขี่ต้องมีอายุอย่างน้อย 1 ปีและใบขับขี่ยังไม่หมดอายุ
6.ผู้เช่าจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่หรือใบอนุญาตขับขี่สากลหรือเอกสารคำแปลใบอนุญาตขับขี่ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
7.ผู้เช่าจะต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิตและบัตรเครดิตนั้นจะต้องมีวงเงินเพียงพอต่อการเช่ารถ ขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป
8.การมัดจำวงเงิน : เงินมัดจำจะถูกกันวงเงินจากบัตรเครดิต ขึ้นอยู่กับรุ่นรถที่เช่า รถยนต์ขนาดเล็กเครื่องยนต์ 1.2-1.6 ซีซี วงเงินมัดจำ 10,000 บาทและรถยนต์ขนาดใหญ่เครื่องยนต์ 2.0 ซีซีขึ้นไป วงเงินมัดจำ 20,000 บาท วงเงินมัดจำนี้จะคืนเข้าบัตรเครดิตเมื่อลูกค้าคืนรถแล้ว และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด
9.ผู้เช่าจะต้องชำระค่าใช้จ่ายเพิ่มกรณีใช้บริการในวันหยุด (Weekend Charge)
10.กรณีต้องการให้ทางบริษัท รับ-ส่งรถ นอกสถานที่ ทางบริษัทมีการบริการรับ-ส่ง ดังนี้:
– บริการรับ – ส่งรถฟรีสำหรับลูกค้าที่เช่ารถเกิน 7 วัน
– สำหรับระยะทาง 21 – 50 กิโลเมตร ราคาเที่ยวละ 321 บาท/เที่ยว
– สำหรับระยะทาง 51– 70 กิโลเมตร ราคาเที่ยวละ 749 บาท/เที่ยว
– สำหรับบริการรับ – ส่งตามต่างจังหวัดและที่เกิน 70 กิโลเมตรขึ้นไป (คิดตามระยะทาง)
11.สามารถคืนรถช้าได้ 1 ชั่วโมง
12.สอบถามเพิ่มเติม และสำรองรถล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง Call Center 0 2821 5992 ต่อ ฝ่ายReservation (ทุกวันเวลา 8.30 -17.30 น.)
13.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับจองหากไม่มีรถว่างในช่วงวันหยุดยาว และเทศกาล