กดรับสิทธิ์แสดงต่อเจ้าหน้าที่ในวันรับรถ >>

https://privilege.trueid.net/th/privileges/3MWDmo97WJgn?merchantId=VgaRXLjojv5O

เงื่อนไข

 1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก True Privilege ในการจองรถเช่า กับ Drive Car Rental www.drivecarrental.com / Call centerโทร. 02- 821 5992 ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2565 – 30 มิถุนายน 2565
 2. มีใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ
 3. กรุณาแสดงบัตรเครดิตที่ใช้ในการจองรถและชำระเงินด้วยบัตรเครดิตในวันที่รับรถเช่า
 4. ราคานี้รวมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล, ประกันภัยรถยนต์ และภาษี (Full Protection )
 5. คุณสมบัติของผู้เช่า : ผู้เช่าต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปี จึงจะเช่ารถได้ ผู้ขับขี่หลักและผู้ขับขี่เสริมต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ,พาสปอร์ตหรือบัตรประจำตัวประชาชน แสดงเมื่อรับรถ ผู้ขับขี่ต้องมีประวัติการขับขี่ที่ปลอดภัยและใบขับขี่ต้องมีอายุอย่างน้อย 1 ปีและใบขับขี่ยังไม่หมดอายุ
 6. ผู้เช่าจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่หรือใบอนุญาตขับขี่สากลหรือเอกสารคำแปลใบอนุญาตขับขี่ที่เป็นภาษาไทย
 7. ผู้เช่าจะต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิตและบัตรเครดิตนั้นจะต้องมีวงเงินเพียงพอต่อการเช่ารถ ขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป
 8. การมัดจำวงเงิน : เงินมัดจำจะถูกกันวงเงินจากบัตรเครดิต ขึ้นอยู่กับรุ่นรถที่เช่า รถยนต์ขนาดเล็กเครื่องยนต์ 1.2-1.6 ซีซี วงเงินมัดจำ 10,000 บาทและ รถยนต์ขนาดใหญ่เครื่องยนต์ 2.0 ซีซีขึ้นไป วงเงินมัดจำ 20,000 บาท วงเงินมัดจำนี้จะคืนเข้าบัตรเครดิตเมื่อลูกค้าคืนรถแล้ว และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 9. กรณีต้องการให้ทางบริษัท รับ-ส่งรถ นอกสถานที่ ทางบริษัทมีการบริการรับ-ส่ง ดังนี้:
  - บริการรับ – ส่งรถฟรีสำหรับลูกค้าที่เช่ารถเกิน 7 วัน
  - สำหรับระยะทาง 21 – 30 กิโลเมตร ราคาเที่ยวละ 321 บาท/เที่ยว
  - สำหรับระยะทาง 31 – 50 กิโลเมตร ราคาเที่ยวละ 535 บาท/เที่ยว
  - สำหรับระยะทาง 51 – 70 กิโลเมตร ราคาเที่ยวละ 749 บาท/เที่ยว
  - สำหรับบริการรับ – ส่งตามต่างจังหวัดและที่เกิน 70 กิโลเมตรขึ้นไป (ค่าใช้จ่ายตามระยะทาง)
 10. สามารถคืนรถช้าได้ 1 ชั่วโมง
 11. สอบถามเพิ่มเติม และสำรองรถล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง Call Center 02 821 5992 ต่อ ฝ่ายReservation (ทุกวันเวลา 8.00 -17.00 น.)
 12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับจองหากไม่มีรถว่างในช่วงวันหยุดยาว และเทศกาล