ข้อกำหนดและเงื่อนไข

1. สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกคิง เพาวเวอร์  ในการจองรถเช่าและใช้สิทธิกับ Drive Car Rental ผ่านช่องทาง www.drivecarrental.com / Call centerโทร. 02-821-5992 ระหว่างวันที่ 1 ธ.ค. 65 – 30 มิ.ย. 66 เท่านั้น

2. สมาชิก King Power กดรับโค้ด ผ่าน www.kingpower.com หรือ Line OA King Power

- กรุณาแสดงสิทธิ์การเป็นสมาชิก คิง เพาเวอร์ และ E-Code

ให้กับเจ้าหน้าที่ตอนรับรถเพื่อรับสิทธิ์ราคาพิเศษ ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามรถแสดงสิทธิ์

ทางบริษัทขอเรียกเก็บส่วนต่างเพิ่มเติมในวันรับรถ โดยคิดตามราคา Walk-in

- หากทำการจองผ่าน Call Center ต้องแจ้ง E-Code ขณะทำการจอง
- หากจองผ่าน Website (www.drivecarrental.com/special-promotions) นำ E-Code แสดงกับเจ้าหน้าที่ในวันที่รับรถ

3. มีใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ

4. กรุณาแสดงบัตรเครดิตที่ใช้ในการจองรถและชำระเงินด้วยบัตรเครดิตในวันที่รับรถเช่า

5. ราคานี้รวมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล, ประกันภัยรถยนต์ และภาษี ประกันแบบ SCDW (ไม่รวมยางกับกระจกรถยนต์)

6. คุณสมบัติของผู้เช่า : ผู้เช่าต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปี จึงจะเช่ารถได้ ผู้ขับขี่หลักและผู้ขับขี่เสริมต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ,พาสปอร์ตหรือบัตรประจำตัวประชาชน แสดงเมื่อรับรถ ผู้ขับขี่ต้องมีประวัติการขับขี่ที่ปลอดภัยและใบขับขี่ต้องมีอายุอย่างน้อย 1 ปีและใบขับขี่ยังไม่หมดอายุ

7. ผู้เช่าจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่หรือใบอนุญาตขับขี่สากลหรือเอกสารคำแปลใบอนุญาตขับขี่ที่เป็นภาษาไทย

8. ผู้เช่าจะต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิตและบัตรเครดิตนั้นจะต้องมีวงเงินเพียงพอต่อการเช่ารถ ขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป ทั้งนี้วงเงินมัดจำขึ้นอยู่กับประเภทและขนาดของรถยนต์

9. การมัดจำวงเงิน : เงินมัดจำจะถูกกันวงเงินจากบัตรเครดิต ขึ้นอยู่กับรุ่นรถที่เช่า รถยนต์ขนาดเล็กเครื่องยนต์ 1.0-1.6 ซีซี วงเงิน มัดจำ 10,000 บาทและ รถยนต์ขนาดใหญ่เครื่องยนต์ 1.8 ซีซี ขึ้นไป วงเงินมัดจำ 20,000 บาท วงเงินมัดจำนี้จะคืนเข้าบัตรเครดิตเมื่อลูกค้าคืนรถแล้ว และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด

10. กรณีต้องการให้ทางบริษัท รับ- ส่งรถ นอกสถานที่ ติดต่อ Call Center 02-821-5992 (ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 8:00-17:30 น.) ทางบริษัทมีการบริการรับ-ส่ง (เฉพาะภายในกรุงเทพ) ดังนี้:

บริการรับ – ส่งรถฟรีสำหรับลูกค้าที่เช่ารถเกิน 7 วัน (ฟรี 20 กิโลเมตร)

- สำหรับระยะทาง 21 – 30 กิโลเมตร ราคาเที่ยวละ 321 บาท/เที่ยว

- สำหรับระยะทาง 31 – 50 กิโลเมตร ราคาเที่ยวละ 535 บาท/เที่ยว

- สำหรับระยะทาง 51 – 70 กิโลเมตร ราคาเที่ยวละ 749 บาท/เที่ยว

- สำหรับบริการรับ – ส่งตามต่างจังหวัดและที่เกิน 70 กิโลเมตรขึ้นไป (ค่าใช้จ่ายตามระยะทาง)

- สำหรับระยะเวลาเช่าที่น้อยกว่า 7 วัน หรือใช้บริการที่สาขาต่างจังหวัด สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่าย reservation

11. สามารถคืนรถช้าได้ 1 ชั่วโมง

12. สำรองรถล่วงหน้าก่อนการเดินทางผ่าน www.drivecarrental.com/special-promotions

13. ราคาโปรโมชันนี้ ไม่สามารถจองและใช้สิทธิได้ (Blackout Period) ในช่วงวันที่ 23 ธ.ค. 65 - 14 ม.ค. 66, 19 ม.ค. 66 -  29 ม.ค. 66 และ 12 – 16 เม.ย 66

14. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับจองหากไม่มีรถว่างในช่วงวันหยุดยาว และเทศกาล

15. เงื่อนไขและข้อตกลงอื่น ๆ เป็นไปตาม Drive Car Rental กำหนด