บัตร Rabbit Rewards

แลก 9 พอยท์ผ่านAppเพื่อเช่ารถนิสสัน อัลเมร่า/ นิสสัน มาร์ช ราคาพิเศษเพียง 950 บาทต่อวัน

พร้อมประกันภัยแบบ Full Protection

ติดต่อ Rabbit Rewards Call Center 02 618 3777 เพื่อแลกพอยท์

โทรมาสำรองรถที่ Drive Car Rental 02 821 5992

ระยะเวลาการจองและรับรถ : วันนี้ – 30 มิ.ย. 65

ไม่สามารถจองและใช้สิทธิได้ (Blackout Period) ในช่วง 31 ม.ค. 65 – 6 ก.พ. 65 , 6 เม.ย. 65 – 17 เม.ย. 65

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก https://rewards.rabbit.co.th/redemption_items/drive-car-rental-only-950-thb-feb22

เงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิก Rabbit Reward  ในการจองรถเช่า และใช้สทธิ กับ Drive Car Rental  www.drivecarrental.com  / Call centerโทร. 02-821- 5992   ระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 – 30 มิถุนายน 2565
 • มีใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ
 • กรุณาแสดงบัตรเครดิตที่ใช้ในการจองรถและชำระเงินด้วยบัตรเครดิตในวันที่รับรถเช่า
 • ราคานี้รวมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคล, ประกันภัยรถยนต์ และภาษี (Full Protection)
 • คุณสมบัติของผู้เช่า : ผู้เช่าต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปี จึงจะเช่ารถได้ ผู้ขับขี่หลักและผู้ขับขี่เสริมต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ,พาสปอร์ตหรือบัตรประจำตัวประชาชน แสดงเมื่อรับรถ ผู้ขับขี่ต้องมีประวัติการขับขี่ที่ปลอดภัยและใบขับขี่ต้องมีอายุอย่างน้อย 1 ปีและใบขับขี่ยังไม่หมดอายุ
 • ผู้เช่าจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่หรือใบอนุญาตขับขี่สากลหรือเอกสารคำแปลใบอนุญาตขับขี่ที่เป็นภาษาไทย
 • ผู้เช่าจะต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิตและบัตรเครดิตนั้นจะต้องมีวงเงินเพียงพอต่อการเช่ารถ ขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป
 • การมัดจำวงเงิน : เงินมัดจำจะถูกกันวงเงินจากบัตรเครดิต ขึ้นอยู่กับรุ่นรถที่เช่า รถยนต์ขนาดเล็กเครื่องยนต์ 1.2-1.6 ซีซี วงเงินมัดจำ 10,000 บาทและ รถยนต์ขนาดใหญ่เครื่องยนต์ 2.0 ซีซีขึ้นไป วงเงินมัดจำ 20,000 บาท วงเงินมัดจำนี้จะคืนเข้าบัตรเครดิตเมื่อลูกค้าคืนรถแล้ว และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • กรณีต้องการให้ทางบริษัท รับ-ส่งรถ นอกสถานที่ ติดต่อ Call Center 02-821-5992 (ทุกวันเวลา 8:00 – 17:30 น.)ทางบริษัทมีการบริการรับ-ส่ง (เฉพาะภายในกรุงเทพ)ดังนี้:- บริการรับ – ส่งรถฟรีสำหรับลูกค้าที่เช่ารถเกิน 7 วัน (ฟรี 20 กิโลเมตร)

  - สำหรับระยะทาง 21 – 30 กิโลเมตร ราคาเที่ยวละ 321 บาท/เที่ยว

  - สำหรับระยะทาง 31 – 50 กิโลเมตร ราคาเที่ยวละ 535 บาท/เที่ยว

  - สำหรับระยะทาง 51 – 70 กิโลเมตร ราคาเที่ยวละ 749 บาท/เที่ยว

  - สำหรับบริการรับ – ส่งตามต่างจังหวัดและที่เกิน 70 กิโลเมตรขึ้นไป (ค่าใช้จ่ายตามระยะทาง)

  - สำหรับระยะเวลาเช่าที่น้อยกว่า 7 วัน หรือใช้บริการที่สาขาต่างจังหวัด สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่าย Reservation

 • สามารถคืนรถช้าได้ 1 ชั่วโมง
 • สำรองรถล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง www.drivecarrental.com/special-promotions
 • ราคาโปรโมชั่นนี้ ไม่สามารถจองและใช้สิทธิได้ (Blackout Period) ในช่วง 31 ม.ค.- 6 ก.พ. 2565 , 6-17 เม.ย. 2565
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับจองหากไม่มีรถว่างในช่วงวันหยุดยาว และเทศกาล