ข้อมูลรถยนต์

2 ประตู

4 ผู้โดยสาร

2 กระเป๋า (เล็ก)

2 กระเป๋า (ใหญ่)

เครื่องปรับอากาศ

Diesel