ก่อนตัดสินใจเช่ารถ! #การเลือกบริษัทรถเช่าที่มีคุณภาพและมาตรฐานก็สำคัญ

จองสบายหลายช่องทาง VS ทางเลือกน้อยหลายขั้นตอน
#รถเช่าบริษัทชั้นนำ
1) สามารถ คลิกจองรถเช่าผ่าน Website ของบริษัทรถเช่าได้เลย หรือ จองที่เคาน์เตอร์ในสนามบิน (หลายแห่ง) ก็ได้ เพื่อความสะดวกสบาย และเพิ่มทางเลือกให้ผู้เช่า
2) เมื่อ Log in ผ่าน Website เพื่อจอง Direct Booking ผู้เช่าจะทำการจองและรับรถได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งไม่ต้องกรอกข้อมูลทุกครั้งที่เช่ารถ
#รถเช่าท้องถิ่น
1) สามารถ ค้นหารถเช่าผ่าน Website รถเช่าท้องถิ่นนั้นๆ แต่ต้องโทร / E-mail จอง เพื่อขอรายละเอียดการจองรถเพิ่มเติม
2) ทางเลือกน้อย วิธีการจองหลายขั้นตอน ต้องเช็กราคาใน Website และยังต้องโทร / E-mail / Add Line เพื่อจองอีกรอบหนึ่ง

การันตีรถใหม่คุณภาพดี VS ไม่สามารถคาดเดาได้
สิ่งสำคัญที่สุดในทุกการเดินทาง คือ #คุณภาพของรถเช่าและความปลอดภัยของผู้เช่า ดังนั้น อายุการใช้งานและสภาพรถ จึงเป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงก่อนตัดสินใจเช่ารถทุกครั้ง!
#รถเช่าบริษัทชั้นนำ
1) รถคุณภาพดี อายุการใช้งานน้อยกว่า 2-3 ปี มีการบำรุงรักษาและผ่านการตรวจสอบความพร้อมก่อนส่งมอบ
2) เลือกประเภทประกันได้ โดยทั่วไปจะมี 2 แบบ
2.1) ประกันภัยพื้นฐาน รวมในราคาเช่าอยู่แล้ว (CDW)
2.2) ประกันภัยแบบไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก (SCDW) หรือประกันชั้น1 นั่นเอง
#รถเช่าท้องถิ่น
1) ไม่สามารถคาดเดาอายุการใช้งาน หรือสภาพรถได้
2) ราคาเช่ารถอาจจะไม่ได้รวมประกันภัยพื้นฐาน หากมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น! ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าเสียหายทั้งหมด ผู้เช่าจึงควรสอบถามรายละเอียดให้ชัดเจน

จองสบายหลายช่องทาง VS ทางเลือกน้อยหลายขั้นตอน
#รถเช่าบริษัทชั้นนำ
1) สามารถ คลิกจองรถเช่าผ่าน Website ของบริษัทรถเช่าได้เลย หรือ จองที่เคาน์เตอร์ในสนามบิน (หลายแห่ง) ก็ได้ เพื่อความสะดวกสบาย และเพิ่มทางเลือกให้ผู้เช่า
2) เมื่อ Log in ผ่าน Website เพื่อจอง Direct Booking ผู้เช่าจะทำการจองและรับรถได้รวดเร็วขึ้น อีกทั้งไม่ต้องกรอกข้อมูลทุกครั้งที่เช่ารถ
#รถเช่าท้องถิ่น
1) สามารถ ค้นหารถเช่าผ่าน Website รถเช่าท้องถิ่นนั้นๆ แต่ต้องโทร / E-mail จอง เพื่อขอรายละเอียดการจองรถเพิ่มเติม
2) ทางเลือกน้อย วิธีการจองหลายขั้นตอน ต้องเช็กราคาใน Website และยังต้องโทร / E-mail / Add Line เพื่อจองอีกรอบหนึ่ง