คุณสมบัติของผู้เช่า

 • ผู้เช่าต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปี จึงจะเช่ารถได้ ผู้ขับขี่หลักและผู้ขับขี่เสริมต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ,พาสปอร์ตหรือบัตรประจำตัวประชาชน แสดงเมื่อรับรถ ผู้ขับขี่ต้องมีประวัติการขับขี่ที่ปลอดภัยและใบขับขี่ต้องมีอายุอย่างน้อย 1 ปี
 • ใบอนุญาตขับขี่สากลหรือเอกสารคำแปลใบอนุญาตขับขี่ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
 • ผู้เช่าต้องต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิตและบัตรเครดิตนั้นต้องมีวงเงินเพียงพอสำหรับการมัดจำเมื่อรับรถ

การชำระเงิน

ไดรฟ์ คาร์ เร้นทัล รับชำระด้วยบัตรเครดิตดังนี้

 • มาสเตอร์การ์ด
 • วีซ่าการ์ด
 • ยูเนี่ยนเพย์ร่วมกับวีซ่า หรือ ยูเนี่ยเพย์ร่วมกับมาสเตอร์การ์ด (ใช้ได้เฉพาะชำระหน้าเคาน์เตอร์)
 • อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ใช้ได้เฉพาะชำระหน้าเคาน์เตอร์)

สาขาของ Drive ไม่รับชำระด้วยเงินสดและบัตรเดบิต*

การมัดจำวงเงิน

เงินมัดจำจะถูกกันวงเงินจากบัตรเครดิต ขึ้นอยู่กับรุ่นรถที่เช่าและประเภทของประกันภัย รถยนต์ขนาดเล็กเครื่องยนต์ 1.2-1.6 ซีซี วงเงินมัดจำ 5,000 – 10,000 บาทและรถยนต์ขนาดใหญ่เครื่องยนต์ 2.0 ซีซี ขึ้นไป วงเงินมัดจำ 15,000 – 20,000 บาท วงเงินมัดจำนี้จะคืนเข้าบัตรเครดิตเมื่อลูกค้าคืนรถแล้ว และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ประกันภัย

ประกันที่มีค่าเสียหายส่วนแรก (CDW)

ประกันที่มีค่าเสียหายส่วนแรกนี้จะเป็นประกันพื้นฐาน รวมให้อยู่ในการเช่ารถประเภทขับเอง

ผู้เช่าจะมีความรับผิดชอบในค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเกิดความเสียหายกับตัวรถยนต์ เช่น เฉี่ยว ชน หรือมีรอยเพิ่มเติม

สำหรับรถยนต์ขนาดเล็กเครื่องยนต์ 1.2-1.6 ซีซี มูลค่าไม่เกิน 8,560 บาท

และรถยนต์ขนาดใหญ่เครื่องยนต์ 2.0 ซีซีขึ้นไป มูลค่าไม่เกิน 12,840 บาท

ประกันและการคุ้มครองทางเลือกที่คุณสามารถซื้อเพิ่มได้

ผู้เช่าสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ในกรณีที่ไม่ต้องการชำระค่าเสียหายส่วนแรก หรือค่ายางเป็นต้น รายละเอียดที่สามารถซื้อเพื่อความคุ้มครองเพิ่มเติมดังนี้

ความคุ้มครองเต็มรูปแบบ (FP)

ประกันภัยประเภทคุ้มครองเต็มรูปแบบที่ผู้เช่าไม่ต้องชำระค่าส่วนต่างรวมถึงประกันส่วนบุคคลและประกันรถหาย หากผู้เช่าซื้อประกันประเภทคุ้มครองเต็มรูปแบบในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบส่วนต่างใดๆในกรณีที่เกิดเหตุดังนี้

 • ค่าใช้จ่ายสำหรับความเสียหายภายนอกรถหรือส่วนประกอบของตัวถังรถใดๆ
  • ตัวถังรถยนต์ ,หลังคารถ , ใต้ท้องรถ
  • กระจกบังลมหน้า, หน้าต่าง, กระจกมองข้าง
  • ล้อรถยนต์, ยาง,ฝาครอบล้อ
  • เครื่องยนต์,คลัทช์ และแบตเตอร์รี
 • การสูญเสียรายได้ในขณะที่รถจอดรอซ่อมและไม่สามารถทำรายได้ให้บริษัทได้
 • ค่าบริการในกรณีเรียกใช้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน จากกรณีรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ
 • จำนวนเงินที่บริษัทฯเรียกเก็บในกรณีที่รถถูกโจรกรรมจากผู้เช่า
 • ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการกรณีดังกล่าว
 • ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ในกรณีได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะแขน ขา

ประกันภัยประเภทคุ้มครองเต็มรูปแบบนี้จะไม่ยกเว้นในส่วนความรับผิดชอบเพิ่มเติมดังนี้

 • การซ่อมแซมใดๆ ความช่วยเหลือบนท้องถนนหรือบริการอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองจากไดรฟ์ คาร์ เร้นทัล
 • ทำความสะอาดเพิ่มเติมใดๆหรือทำให้เกิดความเสียหายภายในรถยนต์
 • ความเสียหายจากการใช้งานเบาะนั่งเด็ก อุปกรณ์นำทางหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ทำให้ชำรุด

ประกันภัยแบบไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก(SCDW)

ผู้เช่ารถโดยไม่ต้องชำระค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เฉี่ยวชน ทั้งนี้ยกเว้นความเสียหายบางประเภทที่ไม่คุ้มครองเช่น ยาง ล้อ และกระจก

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล(PAI)

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุประกันภัยนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ ที่ครอบคลุมตามกฎหมาย เป็นไปตามนโยบายที่รวมถึงการเสียชีวิตและการสูญเสียอวัยวะแขนขา เมื่อคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาเช่าเท่านั้น

การป้องกันการโจรกรรม (TP)

หากรถยนต์ที่เช่าถูกขโมย คุณจะต้องจ่ายชดเชยเพื่อทดแทนส่วนที่สูญเสียไป และเพื่อครอบคลุมตามนโยบาย เป็นไปตามกฎปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาเช่าเท่านั้น

ผู้ขับขี่ทุกคนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงในสัญญาเช่า บริษัทฯจะไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้การละเมิดเงื่อนไขต่างๆ เช่นการขับขี่ที่ก่อให้เกิดอันตรายประมาทหรือข้อผิดพลาดในการเติมน้ำมันหรือขับรถโดยเสพสิ่งเสพติดหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด.

ตัวอย่างเช่นหากคุณเปิดหน้าต่างทิ้งไว้หรือทิ้งกุญแจไว้ในรถ ความคุ้มครองการป้องกันการโจรกรรมของคุณจะไม่จ่ายให้ คุณจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการจ่ายเงินทดแทนหากรถถูกขโมย – หรือจ่ายค่าซ่อมแซมหากได้รับความเสียหายระหว่างการโจรกรรมที่เกิดจากความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ

ไมล์/กิโลเมตร

ไม่จำกัดกิโลเมตรในการเช่า

ผู้ขับขี่สำรองเพิ่มเติม

เพิ่มผู้ขับขี่สำรองได้

ค่าใช้จ่ายน้ำมัน

รถเช่าทุกคันให้บริการด้วยน้ำมันเต็มถัง ลูกค้าต้องคืนรถพร้อมน้ำมันที่เต็มถัง ในกรณีที่ไม่เต็มถัง ทางบริษัทฯคิดค่าบริการตามเงื่อนไขที่กำหนด

ค่าธรรมเนียม ทำความสะอาด

ไดรฟ์ คาร์ เร้นทัล จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้เช่าในกรณีที่รถยนต์ที่เช่าไปต้องทำความสะอาดเพิ่มมากกว่าปกติหลังจากการเช่า

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ในกรณีที่ผู้เช่าต้องขำระค่าใช้จ่ายใด ๆเพิ่มเติม เช่นค่าปรับทางจราจร หรือค่าธรรมเนียมใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างเช่ารถ ไดรฟ์ คาร์ เร้นทัล จะติดต่อผู้เช่าเพื่อให้ผู้เช่าชำระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น โปรดทราบว่ารถยนต์ทุกคันมีนโยบายห้ามสูบบุหรี่ ค่าปรับจะเป็นตามนโยบายที่กำหนด

ค่าเช่ารถคืนต่างสาขา

การเช่ารถคืนต่างสาขาที่ไดรฟ์ คาร์ เร้นทัลมีให้บริการนั้น ค่าธรรมเนียมคืนรถต่างสาขาเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

รายละเอียดเที่ยวบินขาเข้า

รายละเอียดเที่ยวบิน – ในกรณีที่เดินทางโดยเครื่องบิน ลูกค้าต้องแจ้งหมายเลขเที่ยวบินขาเข้าอย่างน้อย 3 วันก่อนถึงวันที่จะเช่ารถ ในกรณีที่ไม่แจ้งรายละเอียด เราจะไม่รับผิดชอบหากเที่ยวบินนั้นๆล่าช้าเกินกำหนดและบริษัทไม่ได้เก็บรถไว้ให้ โปรดตรวจสอบเพื่อความมั่นใจว่าได้ระบุหมายเลขเที่ยวบินและสายการบินอย่างชัดเจน

บริการนอกเวลาทำการ

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการรับรถนอกเวลาทำการปกติไม่ว่าจะรับรถหรือคืนรถ ไดรฟ์ คาร์ เร้นทัล จะจัดเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการ ในกรณีนี้ลูกค้าต้องแจ้งล่วงหน้าสำหรับบริการนอกเวลาทำการนี้ และจะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม 214 บาท

บริการรับ-ส่งรถ

ในกรณีที่ลูกค้าระบุไว้เมื่อทำการจองกับ ไดรฟ์ คาร์ เร้นทัล ถึงการใช้บริการรับ-ส่ง ค่าใช้จ่ายจะถูกเรียกเก็บตามที่ระบุในสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าบริการเมื่อได้รับการยืนยันจากการจอง ภายหลังจากที่ลูกค้าระบุเพิ่มเติมไว้

กฎการข้ามเขตแดน

โปรดทราบว่า ไดรฟ์ คาร์ เร้นทัล ไม่อนุญาตให้นำรถเช่าขับข้ามเขตประเทศไทย

ระยะเวลาการเช่า

บริษัทฯจะอนุโลมให้ลูกค้าใช้รถฟรี 60 นาที ภายหลังจากถึงกำหนดคืนรถ และในการคิดค่าบริการเพิ่มสำหรับจำนวนชั่วโมงที่เกินกำหนดในอัตราค่าบริการ 1 ใน 4 ของราคารายวัน โดยไม่เกิน 4 ชั่วโมงจะคิดราคาเต็ม 1 วัน

การใช้รถต่อหรือเพิ่มจำนวนวันเช่า

หากผู้เช่าต้องการที่จะต่อสัญญาเช่าเกินกว่าวันที่ได้ระบุเช่าไว้ในสัญญา สิ่งสำคัญคือต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีเพื่อให้ครอบคลุมการเช่าและคลอบคลุมประกันภัย หากไม่ทำการแจ้งเพื่อต่อจำนวนวันเช่า สัญญาเช่านั้นจะไม่คุ้มครองผู้เช่าและประกันภัยทั้งหมด

การยกเลิกการจอง และแก้ไข

การยกเลิกการจองสำหรับการจองประเภทชำระเงินในวันที่เช่ารถ

 • จะไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการจองประเภทนี้

การยกเลิกการจองสำหรับการจองประเภทชำระเงินล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ยกเลิก 48 ชั่วโมงขึ้นไปก่อนเวลาเช่ารถ บริษัทฯจะคืนเงินเต็มจำนวนก่อนหักค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 400 บาท (ไม่รวมภาษี7%)
 • ในกรณีที่ยกเลิกต่ำกว่า 48 ชั่วโมงก่อนเวลาเช่ารถ จำนวนเงินที่ได้ชำระไว้แล้วนั้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ในกรณีลูกค้าขอเลื่อนวันเดินทาง เมื่อเลยกำหนดการเดินทางเดิมแล้ว และแจ้งยกเลิกภายหลัง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ตามเงื่อนไข (ต้องยกเลิก 48 ชม.ขึ้นไปจากเวลาเช่ารถเดิม)
 • ในกรณีที่ผู้เช่าคืนรถก่อนถึงครบกำหนดวันเช่า บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
 • ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับรถเช่าในเวลาที่กำหนดไว้ / หรือไม่ได้จัดเตรียมเอกสารทั้งหมดที่ใช้สำหรับการเช่ารถ และบัตรเครดิตมีวงเงินไม่เพียงพอที่จะใช้งานได้ ทางไดรฟ์ คาร์ เร้นทัล อาจปฏิเสธการให้รถเช่ากับคุณได้
 • ภายหลังจากที่ผู้เช่าคืนรถแล้ว ทางบริษัทฯจะทำการปลดล็อควงเงินที่ได้ทำไว้กับทางธนาคาร ซึ่งขั้นตอนนั้นจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตนั้นๆ

กรณีไม่ติดต่อรับรถที่จองไว้ / ลูกค้าไม่มารับรถในวันเวลาที่จองไว้

 • ต้องการยกเลิก แต่ไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อนถึงวันที่เช่ารถ
 • ไม่สามารถรับรถได้ในเวลาและวันที่จัดเตรียมไว้หรือ
 • ไม่สามารถจัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้สำหรับการรับรถหรือ
 • ไม่สามารถจัดเตรียมบัตรเครดิตในชื่อคนขับหลักได้หรือวงเงินไม่เพียงพอในบัตรที่เตรียมไว้

ในกรณีทั้งหมดนี้ ผู้เช่าจะไม่ได้รับเงินที่ได้ชำระแล้วคืน

ไดรฟ์ คาร์ เร้นทัล ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธรถให้กับลูกค้าที่ไม่สามารถเดินทางมาตามกำหนดเวลาที่จองไว้ หรือในกรณีที่เอกสารไม่ครบตามที่กำหนดและบัตรเครดิตที่มีวงเงินไม่เพียงพอสำหรับการเช่ารถ ในกรณีเช่นนี้เว้นแต่จะได้ยกเลิกการเช่าล่วงหน้าลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน

ข้อมูลสำคัญ

เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เช่าเข้าใจกฎ ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการขับรถในประเทศไทย ผู้เช่าจำเป็นต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างครบถ้วนก่อนทำสัญญาเพื่อเช่ารถ

โปรดตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการเช่ารถ (เช่นใบอนุญาตขับขี่ บัตรประจำตัวประชาชนและบัตรเครดิต) สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ในการเช่ารถ ในกรณีผู้เช่าไม่ได้จัดเตรียม พนักงานอาจไม่อนุญาตให้คุณรับรถได้

เมื่อได้ทำการจองรถแล้ว บริษัทฯจะถือว่าผู้เช่าได้อ่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว
ในกรณีที่ตกลงเซ็นสัญญารับรถเช่าแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านอย่างระมัดระวังและหากมีสิ่งใดที่ไม่ชัดเจนให้สอบถามกับพนักงานของเราก่อนเซ็นสัญญาเช่ารถ

ในกรณีผู้เช่ามีข้อสงสัยใดๆ ในการเช่ารถ กรุณาติดต่อสอบถามกับตัวแทนจำหน่ายที่ได้ทำจองมา หากลูกค้ามีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามกับพนักงานทันที

การเช่ารถทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการตามมาตรฐานที่ได้กำหนดและระะบุไว้ในสัญญาเช่า

ในกรณีฉุกเฉิน – บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. กรุณาติดต่อ ไดรฟ์ คาร์ เร้นทัล เลขหมายฉุกเฉิน: (66) 089 133 6126 หรือ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 1620

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ - สนามบินดอนเมือง กรุงเทพ – ดอนเมือง ออฟฟิศ กรุงเทพฯ – ถนนศรีนครินทร์ กรุงเทพ - สุขุมวิท 71 นนทบุรี ออฟฟิศ สนามบินกระบี่ สนามบินขอนแก่น สนามบินเชียงใหม่ เชียงใหม่ ออฟฟิศ -บริการรับส่งรถ สนามบินเชียงราย สนามบินชุมพร สนามบินตรัง สนามบินน่าน สนามบินนครพนม สนามบินนครศรีธรรมราช สนามบินบุรีรัมย์ พัทยา สนามบินพิษณุโลก สนามบินแพร่ สนามบินภูเก็ต ภูเก็ต – ป่าตอง สนามบินภูเก็ต - ออฟฟิศ ภูเก็ต ออฟฟิศ - บริการรับ-ส่งรถ สนามบินแม่สอด - ตาก สนามบินร้อยเอ็ด สนามบินระนอง สนามบินเลย สนามบินลำปาง สนามบินสุโขทัย สนามบินสุราษฎร์ธานี สนามบินสกลนคร สนามบินสมุย สมุย - ออฟฟิศ สมุย - บ่อผุด สนามบินอุดรธานี สนามบินอุบลราชธานี สนามบินหาดใหญ่

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ

รายละเอียดเพิ่มเติม

(โทร: 084 700 4380 / 084 700 4376) อาคารผู้โดยสารชั้น 2 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า เคาน์เตอร์ระหว่างประตู7-8 , สนามบินสุวรรณภูมิ อำเภอบางพลี ,
สมุทรปราการ ,
ไทย 10540

โทรศัพท์

+66 (0) 84 700 4376 +66 (0) 84 700 4380

เวลาเปิดทำการ

เปิดทำการทุกวัน 24 ชม.

กรุงเทพ – สนามบินดอนเมือง

รายละเอียดเพิ่มเติม

*จุดรับ-ส่งรถ Meet&Greet (โทร: 084 700 4378) อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ อาคาร 1 ประตู 7 สนามบินดอนเมือง ถนน วิภาวดีรังสิต แขวง สนามบิน เขตดอนเมือง,
กรุงเทพฯ ,
ไทย 10210

โทรศัพท์

+66 (0) 2 044 7277 +66 (0) 84 700 4378 

เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน 7:00 น. - 20:00 น.

เช่ารถกรุงเทพ – ดอนเมือง ออฟฟิศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

73 ถนนเชิดวุฒากาศ แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210,
bangkok ,
ไทย 10210

โทรศัพท์

66 (0) 8-4700-4378 66 (0) 8-1970-5745

เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน 7:00 น. - 20:00 น.

กรุงเทพฯ – สำนักงานใหญ่ ถนนศรีนครินทร์

รายละเอียดเพิ่มเติม

ในโชว์รูม Nissan ระหว่างห้าง Thanya Park และ ปั๊ม ESSO ถนน ศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง (ติดต่อสอบถาม โทร 084-700-4375),
กรุงเทพฯ ,
ไทย 10250

โทรศัพท์

+66 (0) 2 821 5992 +66 (0) 847 004 375

เวลาเปิดทำการ

จ-ศ เวลา 8:00 น. - 19:00 น. ส-อา เวลา 8:00 น. - 18:00 น.

Bangkok – CJ Rent a car

รายละเอียดเพิ่มเติม

CJ Rent a Car (กรุณาโทร 081 848 6558 เมื่อต้องการความช่วยเหลือ) 24 ซอย มีสุวรรณ 3 แยก 1 แขวงพระโขนงเหนือ เขตวัฒนา,
กรุงเทพมหานคร ,
ไทย 10110

โทรศัพท์

+66 (0) 818 486 558 +66 (0) 838 256 306

เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน 8:30 - 20:00 น.

Nonthaburi – Coolper

รายละเอียดเพิ่มเติม

Coolper Car Rent 213/90 หมู่บ้าน คุณาลัย เวสเกต หมู่ที่ 7 ตําบลพิมลราช อําเภอบางบัวทอง (กรุณาโทร 097 239 4398 เมื่อต้องการความช่วยเหลือ),
นนทบุรี ,
ไทย 11110

โทรศัพท์

+66 (0) 97 239 4398

เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน 8:00 น. - 20:00 น.

สนามบินกระบี่

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อเคาน์เตอร์ชั้น 1 อาคารผู้โดยสารขาเข้าภายในประเทศ สนามบินกระบี่ (โทร 084 700 4383) ,
กระบี่ ,
ไทย 81130

โทรศัพท์

+66 (0) 84 700 4383

เวลาเปิดทำการ

ทุกวันเวลา 7:00 น. - 21:00 น.

สนามบินขอนแก่น

รายละเอียดเพิ่มเติม

Meet&Greet พนักงานจะรอรับคุณ บริเวณประตูทางออก ด้านนอกอาคารสนามบิน หมู่บ้านราชพฤกษกรีนวิว 329/52 หมู่ 2 ตําบลบ้านเป็ด อําเภอเมือง (กรุณาโทร 088 341 4670 หรือ 098 228 2989 เมื่อต้องการความช่วยเหลือ),
ขอนแก่น ,
ไทย 40000

โทรศัพท์

+66(0)883 414 670 +66(0)982 282 989

เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน 07:00 น. - 20:00 น.

สนามบินเชียงใหม่

รายละเอียดเพิ่มเติม

เดินไปทางประตูทางออก 1,ตัวแทนจะรอพบคุณ (โทร: 084 700 4384) ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ถนน มหิดล อำเภอเมืองเชียงใหม่,
เชียงใหม่ ,
ไทย 50200

โทรศัพท์

+66 (0) 5 327 1293 +66 (0) 84 700 4384 

เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน เวลา 7:00 น. - 22:00 น.

Chiang Mai – Coolper

รายละเอียดเพิ่มเติม

Coolper Chiang Mai ซ.หมู่บ้านโชตนานิเวศน์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ (กรุณาโทร 097 239 4398 เมื่อต้องการความช่วยเหลือ),
เชียงใหม่ ,
ไทย 50300

โทรศัพท์

+66 (0) 97 239 4398

เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน 8:00 น. - 20:00 น.

สนามบินเชียงราย

รายละเอียดเพิ่มเติม

Meet&Greet ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า ทางออกประตู 2 , (โทร: 084 700 4381) ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ตำบล บ้านดู่,
เชียงราย ,
ไทย 57100

โทรศัพท์

+66 (0) 5 379 3683 +66 (0) 84 700 4381 

เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน เวลา 8:00 น. - 21:00 น.

สนามบินชุมพร

รายละเอียดเพิ่มเติม

Meet & Greet สนามบินชุมพร พนักงานจะรอรับคุณ บริเวณประตูทางออกด้านนอกอาคารสนามบิน (กรุณาโทร 085-473-9885 or 081-367-7956 เมื่อต้องการความช่วยเหลือ),
ชุมพร ,
ไทย 86160

โทรศัพท์

+66 (0) 854 739 885 +66 (0) 813 677 956

เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน 6:00 น. - 18:00 น.

สนามบินตรัง

รายละเอียดเพิ่มเติม

158 ต.โคกหล่อ อ.เมืองตรัง Meet & Greet เจ้าหน้าที่รอบริเวณประตูทางออกด้านนอกอาคารสนามบินตรัง,
ตรัง ,
ไทย 92000

โทรศัพท์

+66 (0) 883 829 898

เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน 8.00 น. - 19.00 น.

สนามบินน่าน

รายละเอียดเพิ่มเติม

Meet & Greet สนามบินน่าน พนักงานจะรอรับคุณ บริเวณประตูทางออกด้านนอกอาคารสนามบิน (กรุณาโทร 081-324-3966 หรือ 096-096-5800 เมื่อต้องการความช่วยเหลือ),
น่าน ,
ไทย 55000

โทรศัพท์

+66 (0) 81-324-3966 +66 (0) 96-096-5800

เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน 8:00 น. - 20:00 น.

สนามบินนครพนม

รายละเอียดเพิ่มเติม

Meet & Greet สนามบินนครพนม พนักงานจะรอรับคุณ บริเวณประตูทางออกด้านนอกอาคารสนามบิน (กรุณาโทร 091 056 9594 เมื่อต้องการความช่วยเหลือ),
นครพนม ,
ไทย 48000

โทรศัพท์

+66 (0) 910 569 594

เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน 7:00 - 20:30 น.

สนามบินนครศรีธรรมราช

รายละเอียดเพิ่มเติม

Meet & Greet พนักงานจะรอรับคุณ บริเวณประตูทางออกด้านนอกอาคารสนามบิน (กรุณาโทร +66 (0) 895 513 234 เมื่อต้องการความช่วยเหลือ) 145หมู่ที่ 5 ตำบลฉลอง อำเภอสิชล,
นครศรีธรรมราช ,
ไทย 80120

โทรศัพท์

+66 (0) 895 513 234

เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน 7.00 น. - 21.00 น.

สนามบินบุรีรัมย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

Meet & Greet สนามบินบุรีรัมย์ พนักงานจะรอรับคุณ บริเวณประตูทางออกด้านนอกอาคารสนามบิน (กรุณาโทร +66 (0) 966 236 964 หรือ +66 (0) 639 306 097 เมื่อต้องการความช่วยเหลือ),
บุรีรัมย์ ,
ไทย 31150

โทรศัพท์

+66 (0) 966 236 964 +66 (0) 639 306 097

เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน 8:00 - 17:00 น.

พัทยา

รายละเอียดเพิ่มเติม

(โทร: 084 700 4385) 212/14-15 หมู่ 5 ถ.พัทยาเหนือ ต.นาเกลือ อ.บางละมุง ,
ชลบุรี ,
ไทย 20150

โทรศัพท์

+66 (0) 3 841 6125 +66 (0) 84 700 4385

เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน เวลา 8:00 น. - 18:00 น.

สนามบินพิษณุโลก

รายละเอียดเพิ่มเติม

Meet&Greet พนักงานจะรอรับคุณ บริเวณประตูทางออกด้านนอกอาคารสนามบิน 220/25 หมู่ 4 ตําบลอรัญญิก อําเภอเมืองพิษณุโลก,
พิษณุโลก ,
ไทย 65000

โทรศัพท์

+66 (0) 81-727-8082

สนามบินแพร่

รายละเอียดเพิ่มเติม

Meet & Greet สนามบินแพร่ พนักงานจะรอรับคุณ บริเวณประตูทางออกด้านนอกอาคารสนามบิน (กรุณาโทร 086 421 6498 หรือ 092 969 6159 เมื่อต้องการความช่วยเหลือ),
แพร่ ,
ไทย 54000

โทรศัพท์

+66 (0) 86 421 6498 +66 (0) 92 969 6159

เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน 8:00 - 18:00 น.

เช่ารถสนามบินภูเก็ต

รายละเอียดเพิ่มเติม

ติดต่อเคาน์เตอร์ชั้น 1 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศ ใกล้ประตู 4 (โทร: 084 700 4387 / 084 700 4389) ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ตำบล ไม้ขาว อำเภอถลาง,
ภูเก็ต ,
ไทย 83110

โทรศัพท์

+66 (0) 84 700 4387 +66 (0) 84 700 4389

เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน 7:00 น. - 24:00 น.

ภูเก็ต – ป่าตอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

โรงแรมฮอลลิเดย์อินน์ รีสอร์ท ป่าตอง บริเวณ ล็อบบี้ ชั้น 1 (โทร: 084 700 4386) เลขที่ 52 ถ.ทวีวงษ์ ป่าตอง,
ภูเก็ต ,
ไทย 83150

โทรศัพท์

+66 (0) 84 700 4386 +66 (0) 81 970 5630

เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน เวลา 8:00 น. - 21:00 น.

สนามบินภูเก็ต – ชุติมาคาร์เร้นท์

รายละเอียดเพิ่มเติม

Meet&Greet เจ้าหน้าที่รอรับคุณที่สนามบินภูเก็ต บริเวณโถงผู้โดยสารขาเข้า ประตู 3 และจะพาคุณไปส่งที่ออฟฟิศ ชุติมา คาร์เร้นทัล เพื่อรับรถ (กรุณาโทร +66 (0) 840 649 494 เมื่อต้องการความช่วยเหลือ),
ภูเก็ต ,
ไทย 83110

โทรศัพท์

+66 (0) 840 649 494

เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน 8.00 น. - 19.00 น.

ภูเก็ต – ต้นคาร์เร้นทัล

รายละเอียดเพิ่มเติม

Meet&Greet เจ้าหน้าที่รอรับคุณที่สนามบินภูเก็ต บริเวณโถงผู้โดยสารขาเข้า ประตู 3 และจะพาคุณไปส่งที่ออฟฟิศ ต้น คาร์เร้นทัล เพื่อรับรถ (กรุณาโทร +66 (0) 915 276 862 เมื่อต้องการความช่วยเหลือ),
จ.ภูเก็ต ,
ไทย 83110

โทรศัพท์

+66 (0) 915 276 862

เวลาเปิดทำการ

Daily: open 24 hours

สนามบินแม่สอด – ตาก

รายละเอียดเพิ่มเติม

Meet & Greet สนามบินแม่สอด จังหวัดตาก พนักงานจะรอรับคุณ บริเวณประตูทางออกด้านนอกอาคารสนามบิน (กรุณาโทร +66 (0) 868 985 606 เมื่อต้องการความช่วยเหลือ),
ตาก ,
ไทย 63110

โทรศัพท์

+66 (0) 868 985 606

เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน: 08:00 - 18:00 น.

สนามบินร้อยเอ็ด

รายละเอียดเพิ่มเติม

Meet & Greet สนามบินร้อยเอ็ด พนักงานจะรอรับคุณ บริเวณประตูทางออกด้านนอกอาคารสนามบิน (กรุณาโทร +66 (0) 966 236 964 หรือ +66 (0) 639 306 097 เมื่อต้องการความช่วยเหลือ),
ร้อยเอ็ด ,
ไทย 45000

โทรศัพท์

+66 (0) 966 236 964 +66 (0) 639 306 097

เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน 8:00 - 17:00 น.

สนามบินระนอง

รายละเอียดเพิ่มเติม

Meet & Greet สนามบินระนอง พนักงานจะรอรับคุณ บริเวณประตูทางออกด้านนอกอาคารสนามบิน (กรุณาโทร 086 277 8501 เมื่อต้องการความช่วยเหลือ),
ระนอง ,
ไทย 85000

โทรศัพท์

+66 (0) 862 778 501

เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน 8:00 - 17:00 น.

สนามบินเลย

รายละเอียดเพิ่มเติม

Meet & Greet สนามบินเลย พนักงานจะรอรับคุณ บริเวณประตูทางออกด้านนอกอาคารสนามบิน (กรุณาโทร 0944 573 222 เมื่อต้องการความช่วยเหลือ),
เลย ,
ไทย 42000

โทรศัพท์

+66 (0) 944 573 222 +66 (0) 883 271 940

เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน 24 ชั่วโมง

สนามบินลำปาง

รายละเอียดเพิ่มเติม

Meet & Greet สนามบินลำปาง พนักงานจะรอรับคุณ บริเวณประตูทางออกด้านนอกอาคารสนามบิน (กรุณาโทร 097 996 8499 เมื่อต้องการความช่วยเหลือ),
ลำปาง ,
ไทย 52000

โทรศัพท์

+66 (0) 97 996 8499 +66 (0) 97 958 8798

เวลาเปิดทำการ

8.30 น. - 18.00 น.

สนามบินสุโขทัย

รายละเอียดเพิ่มเติม

Meet&Greet พนักงานจะรอรับคุณ บริเวณประตูทางออก ด้านนอกอาคารสนามบิน 89/7 หมู่ 4 ถ.จรดวิถีถ่อง ตำบลธานี อำเภอเมือง,
สุโขทัย ,
ไทย 64000

โทรศัพท์

+66 (0)828 521 732 +66 (0)828 521 732

เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน 6:00 น. - 19:00 น

สนามบินสุราษฎร์ธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

Meet & Greet สนามบินสุราษฎร์ธานี พนักงานจะรอรับคุณ บริเวณประตูทางออกด้านนอกอาคารสนามบิน (กรุณาโทร 0913 209 960 เมื่อต้องการความช่วยเหลือ),
สุราษฎร์ธานี ,
ไทย 84130

โทรศัพท์

+66 (0) 913 209 960

เวลาเปิดทำการ

ทุุกวัน 08.00 น. - 20.00 น.

สนามบินสกลนคร

รายละเอียดเพิ่มเติม

Meet & Greet สนามบินสกลนคร พนักงานจะรอรับคุณ บริเวณประตูทางออกด้านนอกอาคารสนามบิน (กรุณาโทร +66 (0) 966 236 964 เมื่อต้องการความช่วยเหลือ),
สกลนคร ,
ไทย 54000

โทรศัพท์

+66 (0) 966 236 964

เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน 8:00 - 17:00 น.

สนามบินสมุย

รายละเอียดเพิ่มเติม

(โทร 084 700 4388 ) อาคารผู้โดยสาร ชั้น 1 ห้องโถงผู้โดยสารขาเข้า , ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย ตำบล บ่อผุด อำเภอเกาะสมุย ,
สุราษฎร์ธานี ,
ไทย 84320

โทรศัพท์

+66 (0) 84 700 4388

เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน เวลา 8:00 น. - 21:00 น.

สมุย ออฟฟิศ

รายละเอียดเพิ่มเติม

(โทร: 084 700 4388) ถ.สนามบิน (ข้างสนามบิน) ต.บ่อผุด อ.เกาะสมุย , ,
สุราษฎร์ธานี ,
ไทย 84320

โทรศัพท์

+66 (0) 84 700 4388

เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน เวลา 8:00 น. - 19:00 น.

สมุย – บ่อผุด

รายละเอียดเพิ่มเติม

ออฟฟิศสมุย - 42/15 ตําบลบ่อผุด อําเภอเกาะสมุย,
สุราษฎร์ธานี ,
ไทย 84320

โทรศัพท์

+66 (0) 913 209 960

เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน 08.00 น. - 20.00 น.

สนามบินอุดรธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

Meet&Greet อาคารผู้โดยสารขาเข้า ประตู 3 (โทร: 081 970 6551) ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี 557 ม.5 ถ.พรมประกาย ต.หมากแข้ง อ.เมือง ,
อุดรธานี ,
ไทย 41000

โทรศัพท์

+66 (0) 81 970 6551

เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน เวลา 8:00 น. - 20:00 น.

สนามบินอุบลราชธานี

รายละเอียดเพิ่มเติม

Meet & Greet สนามบินอุบลราชธานี พนักงานจะรอรับคุณ บริเวณประตูทางออกด้านนอกอาคารสนามบิน (กรุณาโทร 0659 694 909 หรือ 0616 955 646 เมื่อต้องการความช่วยเหลือ),
อุบลราชธานี ,
ไทย 34000

โทรศัพท์

+66 (0)659 694 909 +66 (0)616 955 646

เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน: 08.00-20.00 น.

รถเช่าหาดใหญ่

รายละเอียดเพิ่มเติม

Meet & Greet สนามบินหาดใหญ่ พนักงานจะรอรับคุณ บริเวณประตูทางออกด้านนอกอาคารสนามบิน (กรุณาโทร 085 899 0000 หรือ 085 899 3333 เมื่อต้องการความช่วยเหลือ),
หาดใหญ่ ,
ไทย 90110

โทรศัพท์

+66 (0) 858 990 000 +66 (0) 858 993 333

เวลาเปิดทำการ

ทุกวัน: 08.00 น. - 18.00 น.

เลือกสถานที่รับรถ
พิมพ์ที่อยู่ หรือเลือกบนแผนที่