คุณสมบัติของผู้เช่า

 • ผู้เช่าต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปี จึงจะเช่ารถได้ ผู้ขับขี่หลักและผู้ขับขี่เสริมต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ,พาสปอร์ตหรือบัตรประจำตัวประชาชน แสดงเมื่อรับรถ ผู้ขับขี่ต้องมีประวัติการขับขี่ที่ปลอดภัยและใบขับขี่ต้องมีอายุอย่างน้อย 1 ปี
 • ใบอนุญาตขับขี่สากลหรือเอกสารคำแปลใบอนุญาตขับขี่ที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
 • ผู้เช่าต้องต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิตและบัตรเครดิตนั้นต้องมีวงเงินเพียงพอสำหรับการมัดจำเมื่อรับรถ

การชำระเงิน

ไดรฟ์ คาร์ เร้นทัล รับชำระด้วยบัตรเครดิตดังนี้

 • มาสเตอร์การ์ด
 • วีซ่าการ์ด
 • ยูเนี่ยนเพย์ร่วมกับวีซ่า หรือ ยูเนี่ยเพย์ร่วมกับมาสเตอร์การ์ด (ใช้ได้เฉพาะชำระหน้าเคาน์เตอร์)
 • อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ใช้ได้เฉพาะชำระหน้าเคาน์เตอร์)

ไม่รับชำระด้วยเงินสดและบัตรเดบิต*

การมัดจำวงเงิน

เงินมัดจำจะถูกกันวงเงินจากบัตรเครดิต ขึ้นอยู่กับรุ่นรถที่เช่าและประเภทของประกันภัย รถยนต์ขนาดเล็กเครื่องยนต์ 1.2-1.6 ซีซี วงเงินมัดจำ 5,000 – 10,000 บาทและรถยนต์ขนาดใหญ่เครื่องยนต์ 2.0 ซีซี ขึ้นไป วงเงินมัดจำ 15,000 – 20,000 บาท วงเงินมัดจำนี้จะคืนเข้าบัตรเครดิตเมื่อลูกค้าคืนรถแล้ว และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด

ประกันภัย

ประกันที่มีค่าเสียหายส่วนแรก (CDW)

ประกันที่มีค่าเสียหายส่วนแรกนี้จะเป็นประกันพื้นฐาน รวมให้อยู่ในการเช่ารถประเภทขับเอง

ผู้เช่าจะมีความรับผิดชอบในค่าเสียหายส่วนแรกกรณีเกิดความเสียหายกับตัวรถยนต์ เช่น เฉี่ยว ชน หรือมีรอยเพิ่มเติม

สำหรับรถยนต์ขนาดเล็กเครื่องยนต์ 1.2-1.6 ซีซี มูลค่าไม่เกิน 8,560 บาท

และรถยนต์ขนาดใหญ่เครื่องยนต์ 2.0 ซีซีขึ้นไป มูลค่าไม่เกิน 12,840 บาท

ประกันและการคุ้มครองทางเลือกที่คุณสามารถซื้อเพิ่มได้

ผู้เช่าสามารถซื้อความคุ้มครองเพิ่มเติมได้ในกรณีที่ไม่ต้องการชำระค่าเสียหายส่วนแรก หรือค่ายางเป็นต้น รายละเอียดที่สามารถซื้อเพื่อความคุ้มครองเพิ่มเติมดังนี้

ความคุ้มครองเต็มรูปแบบ (FP)

ประกันภัยประเภทคุ้มครองเต็มรูปแบบที่ผู้เช่าไม่ต้องชำระค่าส่วนต่างรวมถึงประกันส่วนบุคคลและประกันรถหาย หากผู้เช่าซื้อประกันประเภทคุ้มครองเต็มรูปแบบในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบส่วนต่างใดๆในกรณีที่เกิดเหตุดังนี้

 • ค่าใช้จ่ายสำหรับความเสียหายภายนอกรถหรือส่วนประกอบของตัวถังรถใดๆ
  • ตัวถังรถยนต์ ,หลังคารถ , ใต้ท้องรถ
  • กระจกบังลมหน้า, หน้าต่าง, กระจกมองข้าง
  • ล้อรถยนต์, ยาง,ฝาครอบล้อ
  • เครื่องยนต์,คลัทช์ และแบตเตอร์รี
 • การสูญเสียรายได้ในขณะที่รถจอดรอซ่อมและไม่สามารถทำรายได้ให้บริษัทได้
 • ค่าบริการในกรณีเรียกใช้บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน จากกรณีรถเสียหรือเกิดอุบัติเหตุ
 • จำนวนเงินที่บริษัทฯเรียกเก็บในกรณีที่รถถูกโจรกรรมจากผู้เช่า
 • ค่าธรรมเนียมในการดำเนินการกรณีดังกล่าว
 • ค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ในกรณีได้รับบาดเจ็บ เสียชีวิต หรือสูญเสียอวัยวะแขน ขา

ประกันภัยประเภทคุ้มครองเต็มรูปแบบนี้จะไม่ยกเว้นในส่วนความรับผิดชอบเพิ่มเติมดังนี้

 • การซ่อมแซมใดๆ ความช่วยเหลือบนท้องถนนหรือบริการอื่น ๆ ที่ไม่ได้รับการรับรองจากไดรฟ์ คาร์ เร้นทัล
 • ทำความสะอาดเพิ่มเติมใดๆหรือทำให้เกิดความเสียหายภายในรถยนต์
 • ความเสียหายจากการใช้งานเบาะนั่งเด็ก อุปกรณ์นำทางหรืออุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ทำให้ชำรุด

ประกันภัยแบบไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก(SCDW)

ผู้เช่ารถโดยไม่ต้องชำระค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ เฉี่ยวชน ทั้งนี้ยกเว้นความเสียหายบางประเภทที่ไม่คุ้มครองเช่น ยาง ล้อ และกระจก

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล(PAI)

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุประกันภัยนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์และคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการบาดเจ็บ ที่ครอบคลุมตามกฎหมาย เป็นไปตามนโยบายที่รวมถึงการเสียชีวิตและการสูญเสียอวัยวะแขนขา เมื่อคุณปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาเช่าเท่านั้น

การป้องกันการโจรกรรม (TP)

หากรถยนต์ที่เช่าถูกขโมย คุณจะต้องจ่ายชดเชยเพื่อทดแทนส่วนที่สูญเสียไป และเพื่อครอบคลุมตามนโยบาย เป็นไปตามกฎปฏิบัติตามข้อกำหนดของสัญญาเช่าเท่านั้น

ผู้ขับขี่ทุกคนต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของข้อตกลงในสัญญาเช่า บริษัทฯจะไม่คืนเงินค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดขึ้นภายใต้การละเมิดเงื่อนไขต่างๆ เช่นการขับขี่ที่ก่อให้เกิดอันตรายประมาทหรือข้อผิดพลาดในการเติมน้ำมันหรือขับรถโดยเสพสิ่งเสพติดหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด.

ตัวอย่างเช่นหากคุณเปิดหน้าต่างทิ้งไว้หรือทิ้งกุญแจไว้ในรถ ความคุ้มครองการป้องกันการโจรกรรมของคุณจะไม่จ่ายให้ คุณจะต้องรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการจ่ายเงินทดแทนหากรถถูกขโมย – หรือจ่ายค่าซ่อมแซมหากได้รับความเสียหายระหว่างการโจรกรรมที่เกิดจากความจงใจ หรือประมาทเลินเล่อ

ไมล์/กิโลเมตร

ไม่จำกัดกิโลเมตรในการเช่า

ผู้ขับขี่สำรองเพิ่มเติม

เพิ่มผู้ขับขี่สำรองได้

ค่าใช้จ่ายน้ำมัน

รถเช่าทุกคันให้บริการด้วยน้ำมันเต็มถัง ลูกค้าต้องคืนรถพร้อมน้ำมันที่เต็มถัง ในกรณีที่ไม่เต็มถัง ทางบริษัทฯคิดค่าบริการตามเงื่อนไขที่กำหนด

ค่าธรรมเนียม ทำความสะอาด

ไดรฟ์ คาร์ เร้นทัล จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจากผู้เช่าในกรณีที่รถยนต์ที่เช่าไปต้องทำความสะอาดเพิ่มมากกว่าปกติหลังจากการเช่า

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

ในกรณีที่ผู้เช่าต้องขำระค่าใช้จ่ายใด ๆเพิ่มเติม เช่นค่าปรับทางจราจร หรือค่าธรรมเนียมใดๆที่เกิดขึ้นระหว่างเช่ารถ ไดรฟ์ คาร์ เร้นทัล จะติดต่อผู้เช่าเพื่อให้ผู้เช่าชำระค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้น โปรดทราบว่ารถยนต์ทุกคันมีนโยบายห้ามสูบบุหรี่ ค่าปรับจะเป็นตามนโยบายที่กำหนด

ค่าเช่ารถคืนต่างสาขา

การเช่ารถคืนต่างสาขาที่ไดรฟ์ คาร์ เร้นทัลมีให้บริการนั้น ค่าธรรมเนียมคืนรถต่างสาขาเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด

รายละเอียดเที่ยวบินขาเข้า

รายละเอียดเที่ยวบิน – ในกรณีที่เดินทางโดยเครื่องบิน ลูกค้าต้องแจ้งหมายเลขเที่ยวบินขาเข้าอย่างน้อย 3 วันก่อนถึงวันที่จะเช่ารถ ในกรณีที่ไม่แจ้งรายละเอียด เราจะไม่รับผิดชอบหากเที่ยวบินนั้นๆล่าช้าเกินกำหนดและบริษัทไม่ได้เก็บรถไว้ให้ โปรดตรวจสอบเพื่อความมั่นใจว่าได้ระบุหมายเลขเที่ยวบินและสายการบินอย่างชัดเจน

บริการนอกเวลาทำการ

ในกรณีที่ลูกค้าต้องการรับรถนอกเวลาทำการปกติไม่ว่าจะรับรถหรือคืนรถ ไดรฟ์ คาร์ เร้นทัล จะจัดเจ้าหน้าที่พร้อมให้บริการ ในกรณีนี้ลูกค้าต้องแจ้งล่วงหน้าสำหรับบริการนอกเวลาทำการนี้ และจะต้องเสียค่าบริการเพิ่มเติม 214 บาท

บริการรับ-ส่งรถ

ในกรณีที่ลูกค้าระบุไว้เมื่อทำการจองกับ ไดรฟ์ คาร์ เร้นทัล ถึงการใช้บริการรับ-ส่ง ค่าใช้จ่ายจะถูกเรียกเก็บตามที่ระบุในสัญญาเช่า
ค่าใช้จ่ายนี้เป็นค่าบริการเมื่อได้รับการยืนยันจากการจอง ภายหลังจากที่ลูกค้าระบุเพิ่มเติมไว้

กฎการข้ามเขตแดน

โปรดทราบว่า ไดรฟ์ คาร์ เร้นทัล ไม่อนุญาตให้นำรถเช่าขับข้ามเขตประเทศไทย

ระยะเวลาการเช่า

บริษัทฯจะอนุโลมให้ลูกค้าใช้รถฟรี 60 นาที ภายหลังจากถึงกำหนดคืนรถ และในการคิดค่าบริการเพิ่มสำหรับจำนวนชั่วโมงที่เกินกำหนดในอัตราค่าบริการ 1 ใน 4 ของราคารายวัน โดยไม่เกิน 4 ชั่วโมงจะคิดราคาเต็ม 1 วัน

การใช้รถต่อหรือเพิ่มจำนวนวันเช่า

หากผู้เช่าต้องการที่จะต่อสัญญาเช่าเกินกว่าวันที่ได้ระบุเช่าไว้ในสัญญา สิ่งสำคัญคือต้องแจ้งให้บริษัททราบทันทีเพื่อให้ครอบคลุมการเช่าและคลอบคลุมประกันภัย หากไม่ทำการแจ้งเพื่อต่อจำนวนวันเช่า สัญญาเช่านั้นจะไม่คุ้มครองผู้เช่าและประกันภัยทั้งหมด

การยกเลิกการจอง และแก้ไข

การยกเลิกการจองสำหรับการจองประเภทชำระเงินในวันที่เช่ารถ

 • จะไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการจองประเภทนี้

การยกเลิกการจองสำหรับการจองประเภทชำระเงินล่วงหน้า

 • ในกรณีที่ยกเลิก 48 ชั่วโมงขึ้นไปก่อนเวลาเช่ารถ บริษัทฯจะคืนเงินเต็มจำนวนก่อนหักค่าธรรมเนียมในการดำเนินการ 400 บาท (ไม่รวมภาษี7%)
 • ในกรณีที่ยกเลิกต่ำกว่า 48 ชั่วโมงก่อนเวลาเช่ารถ จำนวนเงินที่ได้ชำระไว้แล้วนั้น ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ในกรณีลูกค้าขอเลื่อนวันเดินทาง เมื่อเลยกำหนดการเดินทางเดิมแล้ว และแจ้งยกเลิกภายหลัง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงิน ตามเงื่อนไข (ต้องยกเลิก 48 ชม.ขึ้นไปจากเวลาเช่ารถเดิม)
 • ในกรณีที่ผู้เช่าคืนรถก่อนถึงครบกำหนดวันเช่า บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินทุกกรณี
 • ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้รับรถเช่าในเวลาที่กำหนดไว้ / หรือไม่ได้จัดเตรียมเอกสารทั้งหมดที่ใช้สำหรับการเช่ารถ และบัตรเครดิตมีวงเงินไม่เพียงพอที่จะใช้งานได้ ทางไดรฟ์ คาร์ เร้นทัล อาจปฏิเสธการให้รถเช่ากับคุณได้
 • ภายหลังจากที่ผู้เช่าคืนรถแล้ว ทางบริษัทฯจะทำการปลดล็อควงเงินที่ได้ทำไว้กับทางธนาคาร ซึ่งขั้นตอนนั้นจะใช้เวลาประมาณ 2 สัปดาห์ ขึ้นอยู่กับธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตนั้นๆ

กรณีไม่ติดต่อรับรถที่จองไว้

 • ต้องการยกเลิก แต่ไม่ได้แจ้งให้ทราบก่อนถึงวันที่เช่ารถ
 • ไม่สามารถรับรถได้ในเวลาและวันที่จัดเตรียมไว้หรือ
 • ไม่สามารถจัดเตรียมเอกสารที่ต้องใช้สำหรับการรับรถหรือ
 • ไม่สามารถจัดเตรียมบัตรเครดิตในชื่อคนขับหลักได้หรือวงเงินไม่เพียงพอในบัตรที่เตรียมไว้

ในกรณีทั้งหมดนี้ ผู้เช่าจะไม่ได้รับเงินที่ได้ชำระแล้วคืน

ไดรฟ์ คาร์ เร้นทัล ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธรถให้กับลูกค้าที่ไม่สามารถเดินทางมาตามกำหนดเวลาที่จองไว้ หรือในกรณีที่เอกสารไม่ครบตามที่กำหนดและบัตรเครดิตที่มีวงเงินไม่เพียงพอสำหรับการเช่ารถ ในกรณีเช่นนี้เว้นแต่จะได้ยกเลิกการเช่าล่วงหน้าลูกค้าจะไม่มีสิทธิ์ได้รับเงินคืน

ข้อมูลสำคัญ

เพื่อให้แน่ใจว่าผู้เช่าเข้าใจกฎ ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับการขับรถในประเทศไทย ผู้เช่าจำเป็นต้องอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขอย่างครบถ้วนก่อนทำสัญญาเพื่อเช่ารถ

โปรดตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นต้องใช้ในการเช่ารถ (เช่นใบอนุญาตขับขี่ บัตรประจำตัวประชาชนและบัตรเครดิต) สิ่งเหล่านี้จำเป็นต้องใช้ในการเช่ารถ ในกรณีผู้เช่าไม่ได้จัดเตรียม พนักงานอาจไม่อนุญาตให้คุณรับรถได้

เมื่อได้ทำการจองรถแล้ว บริษัทฯจะถือว่าผู้เช่าได้อ่านยอมรับข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดแล้ว
ในกรณีที่ตกลงเซ็นสัญญารับรถเช่าแล้ว โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้อ่านอย่างระมัดระวังและหากมีสิ่งใดที่ไม่ชัดเจนให้สอบถามกับพนักงานของเราก่อนเซ็นสัญญาเช่ารถ

ในกรณีผู้เช่ามีข้อสงสัยใดๆ ในการเช่ารถ กรุณาติดต่อสอบถามกับตัวแทนจำหน่ายที่ได้ทำจองมา หากลูกค้ามีข้อสงสัยใดๆเพิ่มเติม โปรดติดต่อสอบถามกับพนักงานทันที

การเช่ารถทั้งหมดเป็นไปตามข้อกำหนดในการให้บริการตามมาตรฐานที่ได้กำหนดและระะบุไว้ในสัญญาเช่า

ในกรณีฉุกเฉิน – บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน 24 ชม. กรุณาติดต่อ ไดรฟ์ คาร์ เร้นทัล เลขหมายฉุกเฉิน: (66) 089 133 6126 หรือ บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) โทร. 1620