ร่วมเปิดเส้นทางอาชีพกับ Drive Car Rental

Drive Car Rental กำลังแสวงหาบุคลากรใหม่ที่มีพรสวรรค์ที่โดดเด่น ซึ่งสามารถสร้างผลงานที่ยอดเยี่ยม เพลิดเพลินไปกับการทำงานในสภาพแวดล้อมที่มีแรงบันดาลใจและแสวงหาการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการขยายธุรกิจในอนาคตของเรา

การเข้าร่วมเป็นพนักงานกับทาง Drive Car Rental นับว่าเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าและท้าทาย เรามีการฝึกอบรมและพัฒนาเส้นทางอาชีพ เพื่อให้เหมาะสมกับความสนใจของแต่ละบุคคล นอกจากนี้เรามีตำแหน่งงานที่หลากหลาย ทั้งสถานที่ที่ตั้งอยู่ในส่วนของสนามบินและนอกสนามบิน รวมทั้งสำนักงานใหญ่ของเราด้วยเช่นกัน

ตำแหน่งงานที่ว่าง ณ ปัจจุบัน:

หากต้องการสมัครงาน ดูตัวเลือกทางด้านล่าง กรุณาส่งใบสมัครและประวัติโดยย่อมาที่ hrmanager@nationalcarthailand.com หรือดาวน์โหลดใบสมัคร