แพคเกจการคุ้มครองแบบเต็มรูปแบบการคุ้มครองของประกันรถเช่า (FP) ครอบคลุมเพิ่มเติมเพื่อยกเว้นค่าความเสียหายจากการเฉี่ยวชนอุบัติเหตุ (Super Collision Damage Waiver หรือ SCDW) ที่คุ้มค่าที่สุดเพื่อความสะดวกและไม่ยุ่งยาก เมื่อผู้เช่าซื้อประกันภัยประเภทนี้จะครอบคลุมความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวรถยนต์และการโจรกรรม รวมทั้งอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับตัวบุคคล ดังนั้นคุณจึงไม่จำเป็นต้องซื้อประกันภัยอื่นเพิ่มเติม
รายละเอียดของความคุ้มครองแบบเต็มรูปแบบมีดังนี้

  • ค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินไม่ต้องชำระ(เป็นศูนย์) (สำหรับความเสียหายของรถยนต์และการโจรกรรม)

รถเช่าทุกคันมีประกันภัยพื้นฐานคุ้มครองค่าความเสียหายมาตรฐาน (CDW) ที่มีมูลค่าคุ้มครองค่าความเสียหาย 12,000 บาท ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ในกรณีตัวรถยนต์เสียหายหรือถูกขโมย ไดรฟ์ คาร์ เร้นทัล จะเรียกเก็บค่าเสียหายตามจำนวนที่กำหนด แต่ในกรณีที่ผู้เช่ามีประกันประเภทความคุ้มครองเต็มรูปแบบซึ่งจะครอบคลุมค่าใช้จ่ายนี้สำหรับผู้เช่าไม่ต้องชำระส่วนต่างใดๆ

  • กระจกบังลมหน้า, หน้าต่าง, ฝาครอบล้อและยาง

ประกันภัยพื้นฐาน(CDW) และประกันภัยประเภทคุ้มครองความเสียหายมาตรฐาน (SCDW) จะไม่ครอบคลุมยาง แต่สำหรับประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเต็มรูปแบบ (FP) จะครอบคลุมทุกชิ้นส่วนรถยนต์ฝาครอบล้อ ยาง กระจก หลังคาและรวมถึงช่วงล่างตัวถังรถยนต์

  • ค่าใช้จ่ายค่าธรรมเนียม ค่ายกรถในกรณีรถเสียระหว่างเช่า

หากผู้เช่ารถมีประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองเต็มรูปแบบ (FP) จะครอบคลุมถึงค่าธรรมเนียมเหล่านี้ทั้งหมด

  • อุบัติเหตุส่วนบุคคล

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุเสียชีวิต สูญเสียดวงตาและความทุพพลภาพถาวร ประกันประเภทคุ้มครองเต็มรูปแบบนี้จะให้ความคุ้มครองจากเหตุการณ์ดังกล่าวไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อครั้ง

การครอบคลุมนี้จะคุ้มครองเฉพาะในกรณีที่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเช่า

ที่นั่งเด็ก
มีให้บริการสำหรับเด็กอายุ 18 เดือน ถึง 4 ปี
ประกันภัยประเภทไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก (Super Collision Damage Waiver)

ประกันภัยประเภทไม่มีค่าเสียหายส่วนแรกเป็นประกันภัยคุ้มครองผู้เช่ารถโดยไม่ต้องชำระค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับความคุ้มครองประเภทนี้ โปรดศึกษาข้อกำหนดและเงื่อนไข ความคุ้มครองนี้ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเช่า

PAI (ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล)

ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุประกันภัยประเภทนี้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ และคุ้มครองตามกฎหมายในกรณีบาดเจ็บ โดยครอบคลุมถึงการเสียชีวิตและการสูญเสียแขน ขา ความคุ้มครองนี้ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเช่า

TP (การป้องกันการโจรกรรม)

หากรถยนต์ที่เช่าถูกขโมย ประกันภัยประเภทคุ้มครองการโจรกรรมนี้ จะครอบคลุมในส่วนที่ผู้เช่าจะต้องจ่ายชดเชยในส่วนที่สูญเสียไป ความคุ้มครองนี้ใช้ได้เฉพาะในกรณีที่ผู้ขับขี่ปฏิบัติตามเงื่อนไขของสัญญาเช่า