โปรโมชั่นจองรถเช่าพร้อมประกัน ในราคาพิเศษ ที่ Drive Car Rental กับบัตรเครดิต KTC

ช่องทางการจอง
1. www.drivecarrental.com
2. Call Center โทร. 02-821-5992
สมาชิกต้องแสดงบัตรเครดิต KTC ในวันที่เข้ารับรถ และใช้บัตรเครดิต KTC ชำระค่าเช่ารถจำนวนเต็ม เพื่อรับสิทธิ์
ระยะเวลาการจองและใช้รถ 6 ม.ค. 66 – 30 มิ.ย.66

พิเศษ! แลกรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 12%
เพียงใช้จ่ายที่ Drive Car Rental และใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดซื้อแลกรับเครดิตเงินคืน 12%
โดยลงทะเบียนร่วมรายการได้ที่ www.ktc.co.th/ktctravel

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

 • สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตเคทีซี ในการจองรถเช่า กับ Drive Car Rental www.drivecarrental.com  ระหว่างวันที่ 6 มกราคม 2566 – 30 มิถุนายน 2566
 • มีใบอนุญาตขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ
 • กรุณาแสดงบัตรเครดิตที่ใช้ในการจองรถและชำระเงินด้วยบัตรเครดิตในวันที่รับรถเช่า
 • ราคานี้รวมประกันอุบัติเหตุส่วนบุคลประกันภัยรถยนต์ SCDW และภาษี (SCDW ไม่มีค่าความเสียหายส่วนแรกกรณีเกิดอุบัติเหตุและเป็นฝ่ายผิด แต่ไม่รวมความเสียหายที่เกิดกับยางและกระจกรถยนต์)
 • คุณสมบัติของผู้เช่า: ผู้เช่าจะต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปี ขึ้นไป จึงจะเช่ารถได้ ผู้ขับขี่หลัก และผู้ขับขี่เสริมต้องมีใบอนุญาติขับขี่ที่ยังไม่หมดอายุ,พาสปอร์ต หรือบัตรประจำตัวประชาชน แสดงเมื่อรับรถ ผู้ขับขี่ต้องมีประวัติการขับขี่ที่ปลอดภัยและใบขับขี่ต้องมีอายุอย่ำงน้อย 1 ปีและใบขับขี่ยังไม่หมดอายุ
 • ผู้เช่าจะต้องมีใบอนุญาตขับขี่ หรือใบอนุญาตขับขี่สากล หรือเอกสารคำแปลใบอนุญาตขับขี่ที่ใช้ภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ
 • ผู้เช่าจะต้องเป็นเจ้าของบัตรเครดิตและบัตรเครดิตนั้นจะต้องมีวงเงินเพียงพอต่อการเช่ารถ ขั้นต่า 10,000 บาทขึ้นไป
 • การมัดจำวงเงิน : เงินมัดจำจะถูกกันวงเงินจากบัตรเครดิต ขึ้นอยู่กับรุ่นรถที่เช่า รถยนต์ขนาดเล็กเครื่องยนต์ 1.0-1.6 ซีซี วงเงินมัดจา 10,000 บาทและ รถยนต์ขนาดใหญ่เครื่องยนต์ 1.8 ซีซีขึ้นไป วงเงินมัดจำ 20,000 บาท วงเงินมัดจำนี้จะคืนเข้าบัตรเครดิตเมื่อลูกค้าคืนรถแล้ว และอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • กรณีต้องการให้ทางบริษัท รับ ส่งรถ นอกสถานที่ ติดต่อ Call Center 02-821-5992 (ทุกวันเวลา 8:00 17:30 น.) ทางบริษัทมีการบริการรับ ส่ง (เฉพาะภายในกรุงเทพ) ดังนี้:
  - บริการรับ – ส่งรถฟรีสาหรับลูกค้าที่เช่ารถเกิน 7 วัน (ฟรี 20 กิโลเมตร)
  - สำหรับระยะทาง 21 – 30 กิโลเมตร ราคาเที่ยวละ 321 บาท/เที่ยว
  - สำหรับระยะทาง 31 – 50 กิโลเมตร ราคาเที่ยวละ 535 บาท/เที่ยว
  - สำหรับระยะทาง 51 – 70 กิโลเมตร ราคาเที่ยวละ 749 บาท/เที่ยว
  - สำหรับบริการรับ – ส่งตามต่างจังหวัดและที่เกิน 70 กิโลเมตรขึ้นไป (ค่าใช้จ่ายตามระยะทาง)

  สำหรับระยะเวลาเช่าที่น้อยกว่า 7 วัน หรือใช้บริการที่สาขาต่างจังหวัด สอบถามเพิ่มเติมที่ ฝ่าย Reservation

 • สามารถคืนรถช้าได้ 1 ชั่วโมง
 • ราคาโปรโมชั่นนี้ไม่สามารถจองและใช้สิทธิได้ (Blackout Period) ในช่วง 19 ม.ค. - 29 ม.ค. 2566 และ 12-16 เม.ย. 2566
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการรับจองหากไม่มีรถว่างในช่วงวันหยุดยาว และเทศกาล
 • เงื่อนไขและข้อตกลงอื่น ๆ เป็นไปตาม Drive Car Rental กำหนด
 • ราคาและสิทธิประโยชน์นี้ ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้