คุณจะพบคำถามที่พบบ่อยที่สุดที่เราได้รับจากผู้เช่าไดรฟ์ คาร์ เร้นทัล ประเทศไทยซึ่งคำตอบอาจจะไม่นำมาใช้ในทุกกรณี แต่เป็นการให้ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับการเช่ารถในประเทศไทย

คุณต้องมีอายุเท่าไหร่จึงจะสามารถเช่ารถได้

ผู้ขับขี่ต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปี

มีค่าธรรมเนียมผู้ขับเสริมหรือไม่?

ไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับผู้ขับเสริมแต่ผู้ขับต้องจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องเช่น ใบอนุญาตขับขี่ บัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทาง

วีธีการชำระเงิน

บัตรเครดิต:
ต้องแสดงบัตรเครดิตที่สามารถใช้ได้ในชื่อของผู้ให้เช่าและลายเซ็นต้องตรงกับชื่อที่ได้รับประทับชื่อบนบัตร
บัตรเดบิต:
ไม่รับบัตรเดบิต
เงินสด:
ไม่รับเงินสด
ฉันสามารถใช้บัตรเครดิตอะไรได้บ้าง
อเมริกันเอ็กซ์เพรส, วีซ่า, มาสเตอร์การ์ด, เจซีบี, ยูเนี่ยนเพย์

แสดงเพิ่มเติม

ฉันต้องแสดงอะไรบ้างเมื่อเช่ารถ

บัตรเครดิต ใบสำคัญการจองหรือใบสำคัญแสดงหลักฐานการจ่ายเงิน(เวาเชอร์) หนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนและใบอนุญาตขับขี่ หากคุณเป็นผู้ถือใบอนุญาตขับขี่ต่างชาติ โปรดอ่านหัวข้อเกี่ยวกับข้อกำหนดใบอนุญาตขับขี่สากล

แสดงเพิ่มเติม

คุณมีทางเลือกอะไรบ้างในการเติมน้ำมัน

  • ผู้เช่าคืนรถด้วยน้ำมันเต็มถังหรือจ่ายค่าน้ำมันที่ถูกใช้ไปให้กับไดรฟ์ คาร์ เร้นทัล เมื่อสิ้นสุดของการเช่า
  • ราคาต่อแกลลอนหรือลิตรจะสูงกว่าราคาน้ำมันในพื้นที่
แสดงเพิ่มเติม

ข้อกำหนดใบอนุญาตขับขี่เมื่อเช่ารถกับไดรฟ์ คาร์ เร้นทัลมีอะไรบ้าง

ข้อกำหนดใบอนุญาตขับขี่ของไดรฟ์ คาร์ เร้นทัล มีดังต่อไปนี้:

  • การเช่ารถกับไดรฟ์ คาร์ เร้นทัล จำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ถูกต้องตามกฎหมายจากประเทศที่พำนักอาศัยของลูกค้าและต้องแสดงเมื่อทำการเช่า
  • ใบอนุญาตขับขี่ต้องถูกต้องตามกฎหมายในช่วงระยะเวลาเช่าทั้งหมด
  • ไม่รับใบอนุญาตขับขี่ที่หมดอายุแล้ว
  • ใบอนุญาตขับขี่จะต้องไม่มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขใด ๆ
  • รูปร่างลักษณะบนใบอนุญาตขับขี่ต้องตรงกับลักษณะที่ปรากฏของลูกค้าซึ่งจะได้รับการเปรียบเทียบที่หน้าเคาน์เตอร์
  • ลายเซ็นใบอนุญาตขับขี่ต้องตรงกับลายเซ็นในเอกสารการเช่าและบัตรเครดิตที่ใช้

หากใบขับขี่เป็นภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษา
อังกฤษหรือภาษาไทยจำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่สากล

แสดงเพิ่มเติม

มีค่าใช้จ่ายในการยกเลิกการจองหรือไม่

ไม่มีค่าธรรมเนียมการยกเลิกหากผู้เช่าเลือกการชำระเงินหน้าเคาน์เตอร์ แต่ในกรณีที่มีการชำระเงินล่วงหน้าและมีการยกเลิกการเช่าล่วงหน้าก่อน 48 ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นก่อนวันเช่ารถ เราจะคืนเงินเต็มจำนวนและมีค่าธรรมเนียม 400 บาทสำหรับการยกเลิก กรณีไม่มีการแจ้งล่วงหน้าหรือแจ้งน้อยกว่า 48 ชั่วโมง จะไม่มีการคืนเงิน

แสดงเพิ่มเติม

หากต้องการเพิ่มวันสำหรับการเช่า ฉันสามารถทำได้อย่างไร

คุณสามารถเพิ่มระยะเวลาวันที่เช่าได้โดยแจ้งรายละเอียดและหมายเลขสัญญาผ่านทางศูนย์บริการ:
+66 2 7228487 หรืออีเมล์: reservation@drivecarrental.com